Tuulia Youtuben maailmasta

Tubecon lampaan vaatteissa

Johdanto

Tässä tekstissä tuon esille mielipiteitäni koskien Tubeconia ilmiönä, omistajia kyseisen tapahtuman taustalla ja yrityksiä tapahtumaa järjestämässä. Vaikeinta tämän kirjoituksen aloittamisessa oli se, etten tiedä kannattaako näistä asioista puhua. Kannattaisiko antaa ihmisten jatkaa uskomista siihen, että suomalaisella Youtube -yhteisöllä on oikeasti yhteisövetoinen tapahtuma vai onko viisaampaa kertoa vaihtoehtoinen näkökulma?

En ole mielestäni paras kirjoittaja enkä tarinankertoja, mutta yritän esittää asiani mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi sekä perustuen totuuteen. Tämä on minun tulkintani sekä henkilökohtainen mielipiteeni. En halua halventaa tällä kirjoituksella ketään yksittäistä henkilöä tai yritystä vaan ainoastaan kritisoida yritysten toimintaa mielipidekirjoituksen kautta. En halua loukata ketään henkilökohtaisesti. En hae kirjoituksella mitään taloudellista hyötyä, vaan kirjoitan tämän ainoastaan tubettajien sekä heidän yleisönsä hyväksi. 

Lähteenä tähän kirjoitukseen on käytetty julkisista rekistereistä ja lähteistä löytyvää tietoa, mikä on kaikkien saatavilla sekä tubettajien omia kokemuksia.

#Tubemyrsky

Youtube saapui suomeen

Jotta jokainen lukija ymmärtäisi, mistä tässä kirjoituksessa on kyse, on kerrottava hieman perustietoa sekä esiteltävä termistöä. YouTube on maailman suosituin suoratoistovideopalvelu, joka on lähtöisin Yhdysvalloista. Vuodesta 2010 lähtien suomalaiset palvelun käyttäjät alkoivat hiljalleen ladata YouTubeen enemmän myös omaa sisältöään. Kun suomalaisen sisällön määrä kasvoi, alkoivat suomalaiset myös pian seurata toisiaan ja ensimmäiset verkostot alkoivat rakentua. Kirjoituksessa puhutaan suomalaisesta Youtube -yhteisöstä, jolla tarkoitetaan verkostoja, jotka rakentuvat suomalaisista videoiden tekijöistä ja tekijöiden katsojista. Vuosien edetessä nämä videoiden tekijöiden ja katsojien välille rakentuvat verkostot alkoivat kehittyä ja kasvoivat kymmenien tuhansien ihmisten yhteisöiksi. Ihmisiä yhdisti yhteinen kiinnostus videoihin joko sisällön tuottajana ja/tai sisällön seuraajana. Myöhemmin näistä verkostoista kasvaisi laajoja sadoista tuhansista ihmisistä koostuvia yleisöjä, joiden arvo huomattaisiin myös kaupallisesti merkittävinä medioina.

Yhdysvalloista, Youtuben “kotimaassa” järjestettiin vuodesta 2010 lähtien suurempia YouTube-tapahtumia joissa yhteisö kokoontui yhteisten teemojen ympärille. VidCon on Yhdysvaltojen suurin (Youtuben harrastajille suunnattu) tapahtuma, jonka sponsoreihin kuuluu mm. YouTube.  Tapahtumissa sisältö rakentuu youtubettajien ympärille ja yleisö pääsee kuuntelemaan suosikkiensa puheenvuoroja, paneelikeskusteluja sekä tapaamaan videoiden tekijöitä kasvokkain. Vuoden 2013 VidCon järjestettiin Anaheim Convention Centerissä ja tapahtumaan osallistui 12 000 ihmistä.

Suomalainen Youtube-ilmiö teki nousuaan tunnettuvuuteen laajemmin vuonna 2013. Ensimmäiset kanavat saavuttivat suuria tilaajamääriä ja videoiden tekijät alkoivat verkostoitua keskenään entistä enemmän. Tekijät alkoivat kerätä ympärilleen suuria ihmisjoukkoja myös Youtuben ulkopuolella. Lokakuussa järjestettyyn yhteisön kokoontumiseen osallistui satoja Youtubesta kiinnostuneita nuoria. Tapahtuma tuli tunnetuksi “Tampereen torimiittinä” ja nousi heti eräänlaiseksi saavutukseksi yhteisön sisällä. Innokkaimmat saapuivat tapahtumaan satojen kilometrien päästä.

Ensimmäinen #Tubecon kuva Instagramissa vuonna 2013, käyttäjä: Herbalisti.
Ensimmäinen #Tubecon kuva Instagramissa vuonna 2013, käyttäjä: Herbalisti.

Myös Suomessa Yhdysvaltojen tapahtumat oli huomioitu videoiden tekijöiden keskuudessa. Marraskuussa 2013 joukko nuoria videoiden tekijöitä (eli “tubettajia”) kokoontui yhteen suunnittelemaan Vidcon tyyppisen tapahtuman järjestämistä Suomessa. Tavoitteena oli rakentaa kehittyvälle yhteisölle oma tapahtuma, jossa järjestettäisiin kiinnostavaa ohjelmaa liittyen Youtube -harrastukseen. Katsojat pääsisivät tapaamaan idoleitaan turvallisessa ympäristössä. Tekijöille haluttiin mahdollisuuksia ja tilaa verkostoitua myös keskenään. Kaava vastasi hyvin pitkälti samaa, joka Yhdysvalloissa oli nähty jo toimivaksi, mutta alusta lähtien tekijät halusivat rakentaa sen harrastajien näkökulmasta. Tekijöiltä tekijöille. Ajatukset lensivät ensimmäisessä kokoontumisessa niin hyvin, että tapahtuman järjestämisestä päätettiin yksimielisesti. Tapahtumalle löytyi heti jopa projektinimi, Tubecon.

Kohti Tubeconia

Seuraavaksi tarvittaisiin tapahtumapaikka sekä apua tapahtuman järjestämiseen. Koska kenelläkään tapahtuman alkuperäisistä suunnittelijoista ei ollut varsinaisia taitoja tämän kokoluokan tapahtuman järjestämiseksi, oli löydettävä apuvoimia ryhmän ulkopuolelta. Suhteiden ja kontaktien kautta mukaan keskusteluihin saatiin Not Guilty -tuotantoyhtiön väkeä. NotGuilty oli ensimmäinen taho, jolle ideaa Tubeconista esiteltiin tubettajien voimin. Uskottavuutta, luottamusta ja yhteisiä säveliä löytyi heti. Näin tubettajat ja tuotantoyhtiöt yhdistivät voimansa ja tapahtuman suunnittelu sekä tuotanto vuodelle 2014 aloitettiin virallisesti.

Kevät 2014 koostui ehkä elämäni mielenkiintoisimmista kuukausista, jotka johtivat Suomen ensimmäiseen elokuussa järjestettävään Tubecon -tapahtumaan. Kevään aikana tutustuin lukemattomiin upeisiin ihmisiin ja pääsin näkemään, miten tubettajien visiosta tehtiin pala palalta todellisuutta yhdessä yhteisön voimalla.

Ensimmäinen Tubecon tapahtuma oli aidosti tapahtuma Youtuben harrastajilta toisille harrastajille sekä yleisöille. Joukko, joka lähti alunperin tapahtumaa suunnittelemaan, pysyi mukana tapahtuman järjestelyissä alusta loppuun. Kun tapahtuman suunnitelmat etenivät ja kasvoivat suuremmiksi, jakauduimme orgaanisesti pienempiin ryhmiin vastaamaan tapahtuman eri osa-alueista. Mukaan otettiin uusia tubettajia aina, kun kaipasimme lisää työvoimaa tai mielipiteitä tapahtuman järjestelyihin. Lopulta tuntui, että kaikki Suomen suurimmat kanavat seisoivat tapahtuman takana ja kaikki puhalsivat yhteen hiileen tapahtuman edistämiseksi.

Vaikka Not Guilty otti vastuun kokonaisuudesta, olivat tubettajat mukana jokaisen yksityiskohdan suunnittelussa ja hyväksynnässä. Suurin osa tapahtuman sisällöstä oli tubettajien käsialaa. Ryhmässä oli niin hyvä henki, että melkein mikä vain idea tuntui mahdolliselta. Muistan olevani erittäin innoissani ja onnekas, että sain olla mukana tässä kaikessa. Oli hienoa nähdä, miten yhteisö järjestäytyi toteuttamaan yhteistä hankettaan. Toiminta tuntui tasa-arvoiselta ja hyvin luontevalta. Kaikkien mielipiteet olivat tärkeitä ja arvostettuja.

Tapahtuman järjestelyt etenivät ja tapahtumapaikaksi varmistui Hartwall Areena. Vaihtoehtoisia paikkoja käytiin katsomassa jo ensimmäisenä vuonna, mutta päätymistä areenalle edistivät kohtuullinen hinta sekä monipuoliselta vaikuttava tila. Monipuolinen tila mahdollistaisi ohjelman järjestämisen lavalle sekä oheistoimintaa areenan eri alueille sekä käytäville. Areenan sijainti oli myös erinomainen.

Not Guilty tuotantoyhtiön liikevaihto vuosina 2013-2016 (Tubeconin ensimmäinen vuosi 2014), Finder yritystiedot
Not Guilty tuotantoyhtiön liikevaihto vuosina 2013-2016 (Tubeconin ensimmäinen vuosi 2014), Finder yritystiedot

Yksityiskohta, johon ei tapahtuman järjestelyissä vuonna 2014 juurikaan kiinnitetty huomiota, oli tapahtuman taloudellinen hoitaminen, rahoitus ja rahaliikenne. Raha kulki Not Guilty -tuotantoyhtiön kautta joka otti taloudellisen vastuun tapahtumasta. Olemassa oleva yritys helpotti ja nopeutti asioiden hoitamista, sillä aikataulu oli tiukka. Omistajilla oli myös paljon kontakteja ja kokemusta kaupallisten kumppanuuksien hoitamisesta. Tubettajien luottamus tekijöihin oli kova eikä turhaan. Yhteistyö tuntui toimivan.

Tapahtuman toteutukseen tarvittiin suhteellisen suuri määrä rahaa tilojen vuokraamiseen, tekniikkaan, turvallisuuteen ja muihin käytännön järjestelyihin. Lipputuloilla rahoitettiin tietenkin osa tapahtumasta, mutta mukaan tarvittiin myös kaupallisia yhteistyökumppaneita. Tuotantoyhtiöt onnistuivat tehtävässään värvätä tapahtuman taustalle riittävästi kumppaneita, jotta Tubeconin järjestelyt pääsivät kunnolla vauhtiin. Nämä yritykset saivat vastineeksi näkyvyyttä ja paikan nuorten keskuudessa tapahtuman ajaksi. YleX valikoitui tapahtuman yhteistyökumppaniksi hoitamaan mainostusta julkisessa mediassa. Kaupallisiksi kumppaneiksi sekä tapahtumapaikalle saatiin suuria ja keskisuuria yrityksiä mainostamaan ja esittelemään tuotteitaan. Areenan permannolle parkkeerasi mm. Xbox-rekka.

Tubeconin järjestäjinä toimivat tubettajat tekivät suuren työn tapahtuman hyväksi. Laajat katsojista koostuvat verkostot otettiin käyttöön ja kaikki levittivät tapahtuman ilosanomaa. Elokuuhun 2014 mennessä varmasti suurin osa Youtubea seuraavista nuorista tiesi missä ja milloin Tubecon tullaan järjestämään. Yhteisen hyvän nimissä tubettajat tekivät töitä myös vapaaehtoisina tapahtuman talkoissa huolehtien kaikenlaisista käytännön tehtävistä ja järjestelyistä.

Koitti elokuu ja Tubecon 2014 saapui ensimmäistä kertaa Helsinkiin. 5000 nuorta täytti Hartwall Areenan innostuneella ja positiivisella energialla. Yhteisö kokoontui tapaamaan idoleitaan, ystäviään ja verkostoitumaan keskenään. Tapahtuman käytäville valikoidut kaupalliset kumppanit esittelivät tuotteitaan, jotka oli todettu yhteisölle sopiviksi. Tubecon 2014 oli hienoin tapahtuma, jota olen ollut järjestämässä. Kenties hienoin tapahtuma, jossa olen sen koommin ollut edes vierailemassa. Tubettajat tekivät siitä ikimuistoisen kokemuksen toisilleen. Yhdessä. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus tuhansien ihmisten mittakaavassa oli kokemus vertaansa vailla.

Twiittejä tapahtuman jälkeen

tw2
tw6
tw1
tw5
tw3
tw4
tw7

Pölyn laskeutuessa

Kun tapahtuma oli ohi kokoontui tiimi käymään kokemusta läpi. Kaikki olivat tyytyväisiä tapahtumaan. Se ei missään tapauksessa ollut täydellinen, mutta erittäin onnistunut ensimmäiseksi tapahtumaksi. Palautetta järjestelyistä oli tullut ja oli selvää, että tapahtuma voisi kehittyä ja kasvaa tulevina vuosina entisestään, jos palautteeseen puututtaisiin. Tässä kokoontumisessa puhuttiin paljon tulevaisuudesta ja siitä, miten tapahtumaa tultaisiin käytännössä jatkamaan. Mietittiin, mikä entiteetti tapahtumaa järjestäisi ja miten käytäntö toimisi tästä eteenpäin. Ajatuksia heräsi mm. yhdistyksen perustamisesta tapahtuman taustalle. Yhdistystoiminta oli nuorille tuntematonta, mutta herätti kiinnostusta monissa. Yhdessä tekeminen oli tapahtuman kantava voima.

Tuotantoyhtiön edustajat ilmoittivat, että tapahtuma teki pienen tuloksen. Yhteisellä päätöksellä todettiin, että rahat käytettäisiin seuraavan vuoden tapahtuman järjestämiseen.

Kaikki kritiikki koskien vuoden 2014 Tubeconia liittyi jollain tasolla Awardseihin ja palkitsemisen tarpeellisuuteen. Awards herätti närästystä katsojissa ja tubettajissa itsessään. Vaikka yhteisön jäsenten palkitsemisella oli vilpittömät lähtökohdat antaa kunnianosoitus tehdystä työstä, moni koki, että se ei tuonut tapahtumalle tai yhteisölle mitään tarpeellista, päinvastoin. Moni ajatteli Awardsin edistävän tarpeetonta kilpailua ja eriarvoisuutta, joka ei sovi yhteisön toimintaan eikä yleiseen Youtuben maailmaan. Youtubesta löytyy paikka kaikille. Koska kukaan tubettajista ei ottanut asiakseen äänekkäästi protestoida ajatusta vastaan sai Awards jäädä Tubeconin ohjelmaan ja on osa sitä tänäkin päivänä.

Seuraavaksi tapahtui jotakin niin huomaamatonta, että kukaan tubettaja tuskin pysähtyi ajattelemaan tai kyseenalaistamaan päätöstä tai tapahtunutta. Jotain, jolla oli kuitenkin suuret vaikutukset tapahtuman tulevaisuudelle kaikkina vuosina tästä eteenpäin. Tubecon Oy perustettiin.

Tapahtumasta brändiksi

Tubecon Oy perustamissopimus, marraskuu 2014, virre.prh.fi, diaarinumero 2014/295663
Tubecon Oy perustamissopimus, marraskuu 2014, virre.prh.fi, diaarinumero 2014/295663

Olin itse mukana tapahtuman järjestelyissä aktiivisesti vuosina 2014 ja 2015 enkä koskaan miettinyt asian merkitystä silloin, kun ensimmäistä kertaa kuulin asiasta. Kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei kukaan järjestäjänä toiminut tubettaja ehtinyt käsittelemään asiaa enkä usko, että asiasta on ollut keskustelua ennen kuin yritys oli jo perustettu. Vaikka aluksi järjestäjien kesken keskusteltiin yhdistyksen perustamisesta, kaikki olettivat, että yrityksen perustamiseen oli löydetty paremmat perustelut, joista ei kuitenkaan oltu keskusteltu.

Tämän vaikutukset näkyvät selvästi vasta nyt. Tapahtuma oli virallisesti voittoa tavoitteleva yritys. Marraskuusta 2014 eteenpäin kaikki tapahtumaan liittyvät asiat kulkisivat Tubecon Oy:n kautta ja koko tapahtuman konsepti kuuluisi uudelle osakeyhtiölle. Yhtiölle, jonka omistajana ei ollut yhtäkään tubettajaa tai henkilöä, joka olisi ollut aktiivisesti yhteisön toiminnassa mukana. Tubecon Oy:n perustivat ensimmäisen vuoden Tubeconin järjestäjät, jotka kantoivat tapahtuman taloudellisen riskin ja joiden yhtiöt investoivat aloittavan yrityksen käyttöön tiloja ja henkilökuntaa veloituksetta. Tubettajia ei edes pyydetty mukaan. Yrityksen olemassaolo ei sinänsä ole ongelma, sen perustaminen tehtiin kuitenkin ilman tubettajia. Ehkä jopa tietoisesti.

Vuosi 2015 käynnistyi ja kuten edellisenä vuonna tubettajat olivat aktiivisesti mukana tapahtuman järjestämisessä. Uuden yrityksen olemassaolo ei juuri näkynyt tubettajien tekemisessä. Vuoden 2015 tapahtuma tulisi olemaan vähintään tuplasti suurempi, parempi ja jännittävämpi kuin edeltäjänsä. Tapahtumapaikka pysyisi samana, mutta yleisölle avattaisiin nyt kaksi kerrosta, jotta tiloihin saataisiin mahtumaan enemmän nähtävää ja koettavaa. Vuonna 2015 lippuja olisi myynnissä myös tuplasti enemmän ja tapahtuma tavoittelisi 10 000 kävijää. Kaikki tuntui vähintään yhtä jännittävältä ja mahtavalta kuin vuotta aiemmin.

Kaupallisia kumppaneita löytyi toista vuotta järjestettävälle tapahtumalle myös ennätysmäärä. Tapahtuman uusi toinen kerros oli käytännössä täynnä erilaisia yritysten kojuja. Osa kojuista suunniteltiin jo tapahtuman ulkopuolelle tilan puutteen vuoksi.

Tubecon.fi sivusto, yhteistyökumppaneita vuodelta 2015
Tubecon.fi sivusto, yhteistyökumppaneita vuodelta 2015

Tapahtumaa suunniteltiin useissa kokouksissa ja tapaamisissa kevään 2015 aikana ja myöhemmässä vaiheessa tubettajia jaettiin taas omiin työryhmiin huolehtimaan tapahtuman eri osa-alueista. Myös talkoolaisiksi haettiin suuri määrä nuorisoa. Tapahtuman kokonaisuuden suunnittelusta vastasivat suunnilleen samat tahot, mutta tubettajat olivat kriittinen osa sisällön ja ohjelman ideointia. Tapahtumalla oli nyt myös palkattu tuottaja. Tapahtuman taustalle oli rakennettu myös ammattilaisista koostuvat tiimit myyntiin, markkinointiin ja tuotantoon. Tubecon Oy otti hiljalleen asioita omiin käsiinsä.

Suunnitteluun liittyvä keskustelu alkoi muuttua Tubecon Oy:n ja tubettajien välillä. Aloin kiinnittää huomiota siihen, miten tuotannossa työskentelevät henkilöt suhtautuivat eri ihmisten mielipiteisiin tai kommentteihin. Käytännössä täysin identtinen mielipide tai puheenvuoro voitiin esittää samassa kokouksessa kahteen kertaan, mutta se rekisteröitiin vasta, kun esittäjänä oli henkilö, jolla oli huomattava määrä seuraajia. Tämä ei ole kritiikki tubettajia kohtaan, vaan enemmänkin kertoi järjestäjien tavasta suhtautua tapahtuman järjestämiseen. Se, mielipide tai idea, joka toisi enemmän ihmisiä tapahtumaan, oli ainoa mielipide, jolla oli merkitystä. Tubecon Oy oli kiinnostunut vain isoista tekijöissä.

Kainuun sanomat, Tubettajien kuka kukin on kansi, 2015, Johnny Kniga
Kainuun sanomat, Tubettajien kuka kukin on kansi, 2015, Johnny Kniga

Ensimmäisen vuoden tasa-arvoinen sekä yhteisöllisyyttä edistävä henki alkoi kaikota. Vastuuta ei haluttu vieläkään ottaa vaan kaikessa hiljaisuudessa ohjaus siirtyi hiljalleen enemmän ja enemmän uudelle osakeyhtiölle.

Yksi selkeistä esimerkeistä, käynnissä olevasta muutoksesta ja Tubecon Oy:n suhtautumisesta tubettajiin, oli Tubecon kirja – Kuka kukin on 2015. Idea oli saanut alkunsa Tubecon Oy:n keskuudessa ja kun asiaan pyydettiin tunnettujen tubettajien mielipidettä, ei asiaan osattu sanoa aluksi juuta eikä jaata. Ei puolesta, ei vastaan. Suurempien kanavien neutraali mielipide oli tulkittu myönteiseksi, sillä kukaan ei tyrmännyt ideaa. Kun asia tuli kaikkien osallisten tietoon, syntyi äänekästä keskustelua tapahtuman Facebook -ryhmässä sekä muutamissa järjestäjien kokouksissa, mutta Tubecon Oy oli jo tehnyt päätöksensä ja kaupallinen yhteistyö käynnistettiin Johnny Knigan kanssa. En halua tässä kirjoituksessa kritisoida kirjan kirjoittajaa, joka oli myös yksi Tubeconin tubettajista, olinhan itsekin päätynyt näihin kansiin. Tapaus oli kuitenkin ensimmäisiä todisteita siitä, miten tubettajien mielipiteistä ei enää juuri välitetty. Alkoi muodostua kaava, jossa Tubecon Oy keräsi tubettajien ideoita, palautetta sekä suunnitelmia ja lopulta toteutti niistä sellaiset, joista se sai suurimman kaupallisen hyödyn jollakin yleiseen hyvään perustuvalla perustelulla. Tuotot eivät menneet yleiseen hyötyyn, sillä alla mainittua säätiötä ei ole vieläkään olemassa.

Tubeconin tapahtuman suunnitteluun perustetusta Facebook ryhmästä, organisaattorin kommentti, 2015
Tubeconin tapahtuman suunnitteluun perustetusta Facebook ryhmästä, organisaattorin kommentti, 2015

Yhteys tubettajien ja tapahtuman välillä oli vähintäänkin katkeamassa. Tapahtumaa tehtiin nyt Tubecon Oy:n ja tapahtuman eduksi eikä tubettajille. Kukaan ei juuri puhunut asiasta eikä kukaan puuttunut asiaan, sillä kukaan ei vielä ymmärtänyt asian vaikutuksia siinä hetkessä ja laajuudessa. Tubettajat olivat hiljaa, antoivat asioiden tapahtua. Tuttuun tapaan tubettajat olivat mukana markkinoimassa tapahtumaa sekä tekemässä töitä vapaaehtoisina tapahtuman järjestelyissä. Yhteisön hyväksi. Lukijan on hyvä tietää, että tapahtumaa järjestämässä olevat tubettajat olivat kaiken tapahtuessa keskimäärin 17-24 vuoden ikäisiä. Tuotantoyhtiöiden ja Tubecon Oy:n henkilöstö koostui yrittäjistä sekä eri alojen ammattilaisista. Käytettiinkö tubettajien sinisilmäisyyttä hyväksi?

Kuvankaappaus asiakastieto.fi sivustolta, Tubecon Oy liiketoiminnan tulos
Kuvankaappaus asiakastieto.fi sivustolta, Tubecon Oy liiketoiminnan tulos

Kuten odotettavissa oli, tuli vuoden 2015 Tubeconista vähintään kaksinkertainen menestys. Edellinen kävijämäärä tuplattiin ja tapahtuma oli loppuunmyyty ylittäen 10 000 kävijää yhdessä päivässä. Tubettajat tekivät sen taas! Tubecon oli muodostunut tapahtumaksi, joka oli uskomattoman suosittu, toimiva ja kannattava!

Tubecon Oy teki ensimmäisellä tilikaudellaan vuonna 2015 noin 400 000 – 600 000 euron liikevaihdon, josta tulosta oli noin 20-25%. Tarkkaa lukua on vaikea saada selville, sillä yrityksen tietoja ei enää jostain syystä löydy julkisista rekistereistä. Miten tubettajat sitten hyötyivät näistä tuloksista?

Uskomaton konsepti

Eivät mitenkään. Tubettajilla ei ole suoraa yhteyttä Tubecon Oy:n toimintaan yrityksen perustamisen jälkeen. Vaikka Tubecon mainosti jatkuvasti Tubecon -säätiötä ja akatemiaa, joilla kaikilla tulisi olemaan suuri merkitys tekijöille toiminnan tukijana, ei mitään kuitenkaan koskaan tapahtunut näiden perustamiseksi. Esimerkiksi tubettajille jo vuonna 2015 mainostettua yhteistä Creator Spacea ei ole perustettu vuoteen 2017 mennessä vaikka ensimmäisestä tapahtumasta on kulunut pian viisi vuotta.

Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, 2017, Virre-palvelu, diaarinumero 2017/044876
Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, 2017, virre.prh.fi, diaarinumero 2017/044876

Tubeconin konsepti on täydellinen. Kuvittele itsesi tilanteeseen, että palveluksessasi on NUORIA uudistuneen median ammattilaisia, jotka tavoittavat Suomessa satoja tuhansia ihmisiä. Kaikki tekevät sinulle töitä ilmaiseksi. Kuulostaa uskomattomalta, mutta se on totta. Tubecon oli saanut kaikki uskomaan, että kaikessa tekemisessä piilee jokin yhteinen suurempi hyvä.

Samaan aikaan, kun tubettajat olivat sulkeneet silmänsä vuoden 2015 tapahtuman järjestelyn aikana ja antoivat asioiden tapahtua, Tubecon Oy oli muodostanut itselleen toimintamallin, jonka mukaan tapahtuma eli nyt omaa elämäänsä. Tubettajien vaikutus tapahtumaan oli nimellinen ja niin pitkään kun tubettajat olisivat mukana pelkästä osallistumisen ilosta – tekisivät työtä yhteisön talkoissa ilman korvausta – tapahtuma tulisi olemaan erittäin toimiva konsepti. Tapahtuma ei ollut enää tapahtuma tekijöiltä tekijöille vaan Tubecon Oy:ltä muulle maailmalle.

Harvoja korvauksia tubettajalle ovat tuoneet tapahtuman markkinointiin tähtäävät mini-tapahtumat tai mainostustyöt ennen varsinaista Tubeconia. Nämä hyödyttävät tietysti loppuviimein tapahtumaa itseään. Nykyinen tapahtuman konsepti ei edesauta tubettajien asioita pitkällä tähtäimellä, tarjoa juurikaan uusia mahdollisuuksia tubettajille tai luo lisäarvoa yhteisölle.

Tapahtuman suurimmat argumentit sen hyödyllisyydestä ovat, että se toimii puolueettomana sektorina tubettajien, yleisön ja MCN -verkostojen keskellä. Tubeconin rakentaa tubettajille muodostuvaa toimialaa. Sen näkyvyydellä julkisessa mediassa on positiivisia vaikutuksia myös tubettajien näkyvyyteen. Tubecon tarjoaa myös kaikille “mahdollisuuden toteuttaa yhdessä jotain suurempaa”.

Tämä kuitenkin pitää paikkaansa vain yksittäisissä tapauksissa. Tubecon pyrkii varmistamaan paikkansa perinteisessä mediassa viemällä myös tubettajat TV-, lehti- tai radiohaastattaluihin. Tässä vaihdossa myös Tubecon pääsee itse hyötymään.  Jotain suurempaa voidaan toteuttaa myös Tubeconin lavalla esimerkiksi tapahtuman ohjelmanumerona, mutta tässä on kuitenkin kaikki mitä Tubeconilla on annettavanaan. Tubettajien satunnainen kestittäminen ei riitä. Tubettajat ovat antaneet Tubecon Oy:lle kaiken, mitä sillä on. Konseptin, sisällön, näkyvyyden ja nuoren innostuneen yleisön. Se ei tunnu riittävän Tubecon Oy:lle ja ihmisille sen takana.

Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, Virre-palvelu, diaarinumero 2017/044876
Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, virre.prh.fi, diaarinumero 2017/044876

Kuvankaappaus tubecon.org sivustolta, 2017
Kuvankaappaus tubecon.org sivustolta, 2017

Kansainvälinen Tubecon?

Kuvankaappaus Tubecon Oy:n Invesdor profiilista, invesdor.com, 2017
Kuvankaappaus Tubecon Oy:n Invesdor profiilista, invesdor.com, 2017

Vuoden 2015 aikana Tubecon alkoi suunnitella myös kansainvälistymistä. Vuoden 2016 aikana Tubecon järjestettiin ensimmäistä kertaa Ruotsissa ja vuoden 2017 keväällä Espanjassa. Vuosina 2017-2018 Tubecon aikoo laajentua myös useisiin muihin maihin. Suuret pyörät pyörivät eikä Tubeconia näytä pysäyttävän mikään muu kuin sen oma sokeutuminen sen omalle välinpitämättömyydelle.

Kuvankaappaus tubecon.org sivustolta, kansainvälisen Tubeconin taustavoimat, 2017
Kuvankaappaus tubecon.org sivustolta, kansainvälisen Tubeconin taustavoimat, 2017

Tässä ovat miehet jotka vievät suomalaista Youtube pöhinää pois Suomesta. Kukaan heistä ei ole tubettaja, kolme heistä on ollut mukana projektissa alusta lähtien. Visio, joka Suomessa luotiin tubettajien yhteisellä ajatuksella oikeaksi yhteisön kohtaamispaikaksi ja tapahtumaksi, on tiivistynyt näiden henkilöiden suunnitelmaan kopioida se ajatus ja monistaa visio kaikkiin euroopan maihin. Kukaan suomalainen tai eurooppalainen tubettaja ei tule koskaan hyötymään tapahtumasta samoin kuin yritysten perustajat, sillä koko Tubecon brändi perustuu ilmaiselle työlle ja harhakuvaan sen merkityksestä ja yhteisöllisyydestä. Tapahtumalla ei ole aikomustakaan ajatella tubettajien taloudellisia hyötyjä tapahtuman kansainvälistymisen kautta.

Tätä harhakuvaa edistämällä tapahtuma voi värvätä tubettajat hoitamaan tapahtuman mainostusta, tubettajat vapaaehtoiseksi tapahtuman talkoisiin ja lopulta yleisön tapahtumiin tubettajien ympäriltä. Kaikki tehdään “paid forward” hengessä yhteisön hyväksi. Se on toiminut meillä Suomessa niin hyvin, että tämä konsepti halutaan viedä myös ulkomaille. Valitettavasti yhteisöllisyydestä ja kytköksestä suomalaiseen tai ulkomaiseen Youtube toimintaan ei ole enää jäljellä mitään muuta kuin tapahtuman nimi.

Kuvankaappaus wikipedia.org, Pay it forward
Kuvankaappaus wikipedia.org, Pay it forward

Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, Virre-palvelu, diaarinumero 2017/044876
Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, virre.prh.fi, diaarinumero 2017/044876

Tässä tekstissä kiteytyy järjestäjien arvostus tubettajia kohtaan. Tubettajat eivät merkitse tapahtumalle mitään muuta kuin ilmaista mainosta ja massaa tapahtuman rattaisiin. Tubettajan tehtävä on tulla ideoimaan ja suunnittelemaan tapahtuman sisältö, saapua paikalle ilmaiseksi joko vapaaehtoisiin töihin tai mainostamaan “itseään” ja tuoda lopuksi seuraajat mukanaan. Pinnallisesti kaikille tarjotaan kiva päivä töissä Tubeconissa ja muuta mukavaa pöhinää, mutta lopulta kaikki tekeminen, joka esitetään yhteisön asioiden edistämisenä hyödyttää lopulta vain yhtiöitä ja tapahtumaa itseään. Tubettajalle tarjotaan lämmintä kättä palkkioksi kaikesta tekemästään työstä.

Ehkä puhun vain omasta puolestani, mutta näen silmissäni näiden ihmisten fantasian Euroopan laajuisesta operaatiosta, jonka avulla valjastetaan ensin tubettajat tapahtuman järjestäjiksi ilman korvausta ja sitä kautta suurimmatkin kaupalliset tekijät rahakkaisiin kumppanuuksiin tapahtumien ohessa. Kaikki mahdollistetaan tallaamalla tubettajat maanrakoon ja manipuloimalla tubettajat toimimaan jonkin yhteisen hyvän puolesta, jota ei oikeasti ole olemassa. Kaikki on illuusiota siitä, että taustalla olisi jonkinlaista yhteisöllisyyttä. Mikäli tämä malli vakioidaan Suomessa, tätä voidaan käyttää perusteluna toiminnalle myös ulkomailla.

On tarpeellista selventää, että tapahtuman ensimmäinen ja toinen vuosi tehtiin talkoilla täysin vapaaehtoisesti, koska tapahtumaa kokeiltiin ensimmäisiä kertoja. Tästä tottumuksesta tuli kuitenkin pysyvä toimintatapa. Jälkeenpäin ihmiset ovat niin tottuneet ajatukseen siitä, että Tubeconin ei tarvitse maksaa tai miettiä edes mahdollisia tapoja toimia enemmän yhteisön eduksi. Eikö kukaan ole pysähtynyt miettimään, millä muulla konseptilla koko tapahtuma voisi toimia taloudellisesti myös tubettajan tai yhteisön eduksi vai onko vapaaehtoisuuteen perustuvan kulttuurin lobbaaminen ollut tietoinen valinta alusta lähtien?

Toisin kuin tubecon

Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, Virre-palvelu, diaarinumero 2017/044876
Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, virre.prh.fi, diaarinumero 2017/044876

Toisin kuin Tubecon, MCN -verkostot (Multi Channel Networkit) keskittyvät rakentamaan taloutta tubettajan ympärille – eikä tubettajaa oman taloutensa ympärille. Kaikki perustuu tubettajan arvomaailmaan ja tubettajan ansaitsemaan hyötyyn. Verkosto myy yhteistyötä tubettajan ja kaupallisen toimijan välillä tubettajan ehdoilla. Näin säilytetään myös tubettajan arvomaailma sekä päätäntävalta kaikessa tekemisessä. Lopputuloksessa on valtava ero, sillä verkosto palvelee sekä tubettajaa että verkostoa itseään. Kaikki hyötyvät.

MCN:t ovat aloittaneet omien tapahtumien järjestämisen suomessa. Foom Fest on Töttöröö -verkoston järjestämä tapahtuma, ja profiloitunut ammattimaiselle harrastajalle, mutta käytännössä tapahtuman yleisö on myös samaa kuin Tubeconilla. Ensimmäinen Foom Fest on kaikkien merkkien perusteella koettu toimivaksi tapahtumaksi ja uskon, että tapahtuma voi kehittyä arvokkaaksi ja uskottavaksi kohtaamispaikaksi harrastajille.

Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, Virre-palvelu, diaarinumero 2017/044876
Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, virre.prh.fi, diaarinumero 2017/044876

Vuosien aikana entistä enemmän isoimpia tubettajia eri MCN -verkostoista on jättänyt Tubeconin taakseen ja irtaantunut tapahtumasta. Jokaisella on omat syynsä, mutta entistä useampi joutuu kohtaamaan sen tosiasian, että vakavasti työkseen videoita tekevän tubettajan on taloudellisesti kannattavampaa käyttää Tubeconissa vietetty aika kotona tekemässä videoita. Tai käytännössä mitä tahansa muuta. Tubecon valtavan ihmismassan vuioksi tunnetun tubettajan on mahdoton liikkua yleisössä aiheuttamatta kaaosta. Vaikka seuraajia on varmasti mukava tavata, eivät suuret tubettajat pääse nauttimaan tapahtumasta samoin kuin muu yleisö, vaikka tämäkin olisi varmasti järjestettävissä. Tubettajat eivät voi myöskään myydä tapahtumassa omia tuotteitaan. Tubettajien tuotteiden myyntiin laittaminen on täysin mahdollista, mutta myynti tapahtuisi Hartwall Areenalla aina areenan merchandising-kumppanin toimesta. Tubecon ei siis tarjoa taloudellista tai mielekästä hyötyä niille, jotka haluavat elättää itsensä tekemisellään. Miksi siis osallistua? Tubecon on yrittänyt korjata imagoaan parempaan suuntaan ottamalla askeleen kohti tubettajia.

Tämän askeleen nimi on Tubecon ry.

Pelastakaa Tubecon Ry

Tubeconin perustajan viesti tapahtuman sisäisessä Facebook-ryhmässä ennen vuoden 2016 Tubecon tapahtumaa, elokuu 2016
Tubeconin perustajan viesti tapahtuman sisäisessä Facebook-ryhmässä ennen vuoden 2016 Tubecon tapahtumaa, elokuu 2016

Tubecon ry on alunperin Tubecon 2016 tapahtumassa lanseerattu yhdistys, jonka keulassa komeili perustamisen hetkellä useita isoja suomalaisia kanavia. Yhdistys oli saapunut näiden henkilöiden uskottavuudella saattamaan Tubeconin sekä tubettajat takaisin yhteen ja palauttamaan asioita takaisin tubettajien käsiin. Tällä haluttiin valaa uskoa siihen, että Tubecon todella olisi yhteisön oma tapahtuma.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia osana Tubecon -tapahtuman suunnittelua ja huolehtia, että se vastaa tubettajien toiveita ja hyödyttää tubettajia. Yhdistyksen olemassaolon mahdollisti entisen omistajan hyvä teko jossa osakkeita luovutettiin Tubecon Ry:lle ilmaiseksi. Yhdistys omistaa nykyisesti Suomen Tubetapahtumat Oy:stä 40% ja sillä on täten sananvaltaa myös yrityksen asioihin. Omistuksen kautta osa tapahtuman tuloista kuuluu yhdistykselle.

Tässä kohtaa tarinaa jokaisen lukijan on yhdistettävä pisteet toisiinsa. Jossain matkan varrella on joku piuha todellakin katkennut, kun tubettajien osallisuudesta Tubecon tapahtuman järjestelyihin pitää tehdä erillinen tempaus. Tätä yhteyttä piti selvästi markkinoida tubettajien seuraajille eli Tubeconin asiakkaille.

Tubecon Ry:tä johtaa toiminnanjohtaja, jonka visiona on innokkaasti kehittää tubettajien omaa osaamista ja yhteisöä. Yhdistys haluaisi järjestää syksyllä 2017 jäsenilleen koulutuksia sekä merkityksellisiä kohtaamisia myös Tubeconin ulkopuolella. Jäseneksi yhdistykseen voi liittyä kuka tahansa, kunhan käy läpi hakeutumisen prosessin ja täyttää tubettajalle asetetut vaatimukset. Suomen Tubetapahtumat Oy ei maksa yhdistykselle erillistä korvausta koskien tapahtuman suunnittelua vaan kaikki tehdään ilmaiseksi Tubeconin eduksi jälleen kerran.
Toiminnanjohtaja on yhdistyksen ainoa ”vakituinen” toimija ja työskentelee yhdistyksessä vapaaehtoisena ilman korvausta, omasta tahdostaan. Yhdistys siis työstää ja kehittää tapahtuman sisältöä yritykselle ilmaiseksi eikä edes toiminnanjohtaja saa työstään korvausta. Omasta tahdostaan.

Uskon, että yhdistyksen toiminnan lähtökohdat ovat vilpittömät, mutta monista tuntuu siltä, että yhdistyksen olemassaoloa käytetään härskisti hyväksi yhteytenä tubettajiin ja yhteisöön. Yhdistys on Suomen Tubetapahtumat Oy:lle ikäänkuin fyysinen todiste siitä, että yhteys tubettajiin on olemassa. Sillä varmistetaan, että kaikki mitä myydään yhteisön nimiin olisi uskottavaa.

Suurempia kuplia

Mutta mikä ihmeen Suomen Tubetapahtumat Oy? Eikö Tubecon Oy ollut se tapahtuman tuotantoon perustettu yhtiö? Tammikuussa 2017 tubettajat pelattiin lopullisesti ulos Tubeconin kuvioista. Suomen Tubetapahtumat Oy toimisi jatkossa suomen tapahtuman parissa ja Tubecon Oy toimii kansainvälisesti. Tubettajille perustettu Tubecon Ry omistaa ainoastaan Suomessa toimivasta yrityksestä ja sitä kautta tapahtumasta 40%. Ennen osakkeiden antia Tubecon Oy oli jo jakautunut kahteen eri yritykseen. Kansainvälisestä Tubecon Oy:stä, suomalaisen yhteisön suunnittelemasta ja käynnistämästä konseptista, eivät suomalaiset tubettajat pääse hyötymään juuri millään tavalla.

Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, Virre-palvelu, diaarinumero 2017/044876
Kuvankaappaus Suomen Tubetapahtumat Oy pöytäkirja, suomalaisen tapahtuman omistajat, virre.prh.fi, diaarinumero 2017/044876

Yritys ja tapahtuma jonka koko olemassaolo on 99% tubettajien aloitteen ansiota varmistaa, että tubettajille jää vain kotimainen osuus sen toiminnasta. Rajansa kaikella, 40% riittänee nuorelle yhdistykselle varsin mainiosti. Tubeconin “perustajat” rakensivat suomalaisen Tubecon-kuplan ympärille suuremman kuplan. Tämän tapahtuessa Tubeconin konsepti oli nyt osa kansainvälisen Tubecon Oy:n omaisuutta. Tubecon Oy myöntää Suomen Tubetapahtumat Oy:lle oikeudet käyttää Tubecon -brändiä Suomessa. Tällä tavalla tapahtuman toiminta on täysin tubettajien saavuttamattomissa. Se ei kuulu tubettajille.

Kiitos siitä, miksi tubettajat saivat suomalaisen yrityksen osakkeista 40% kuuluu alusta lähtien toimintaa kehittäneelle omistajalle, joka luovutti omat osakkeensa yhdistykselle ilman korvausta. Ilman tätä hyväntekeväisyyttä tubettajilla ei olisi minkäänlaista osuutta kumpaankaan yritykseen. Uskon, että kyseessä on ollut vilpitön halu antaa yhteisölle mahdollisuus saada osa kadotetusta tapahtumasta takaisin.

Kuvankaappaus tubecon.org sivustolta, 2017
Kuvankaappaus tubecon.org sivustolta, 2017

Ylläoleva teksti on lainaus kansainvälisen Tubecon organisaation sivustolta. Sosiaalisen median vaikuttajat rakentavat tapahtumat ja niiden sisällöt käytännössä alusta loppuun, mutta yritys kerää tapahtumien tulokset. Uniikki lähestymistapa tapahtuman tuotantoon. Kansainvälinen toiminta monistaa tätä ajatusta maailmalle. Kohdemaihin myydään oikeutta järjestää Tubeconeja samalla konseptilla. Tapahtumat järjestetään kohdemaissa toimivien tubettajien työvoimalla ja Tubecon Oy kerää osan tapahtuman tuotoista.

Mega Meet & Greet

Vaikka tubettajat ovat taistelleet tapahtuman puolesta vuosia, ei tapahtuman hallintaa voida enää saada takaisin.

Keväällä 2016 ennen Tubecon Ry:n perustamista muutamista tubettajista koostunut ryhmä joka myöhemmin toimisi myös Tubecon Ry:n hallituksessa laati Tubeconille ehdotuksen uudistuksista joita yhteisö ja tapahtuma kipeästi kaipaisi. Muutosten keskeinen tarkoitus oli muuttaa tapahtuman tyyliä keskittymään enemmän tekemiseen, harrastajia kiinnostavaan sisältöön ja mielekkääseen tekemiseen tubettajan sekä katsojan näkökulmasta. Tapahtuman kahden päivän malli myös kyseenalaistettiin. Yksipäiväinen tapahtuma riittäisi hyvin, kunhan ohjelma olisi mielekästä ja kiinnostavaa.

Tubettajien mielestä myös tapahtuman myyminen meet & greet mahdollisuudella oli mennyt liian pitkälle. Tubettajat eivät halua tilanteeseen, missä tapahtuman lippuja myydään pelkästään heidän läsnäolollaan, sillä tubettajat eivät millään ehdi tavata kaikkia halukkaita areenalla. Tämä oli todistettu tapahtumassa jo vuonna 2015.

Vuoden 2015 Tubeconin jälkeen useat tubettajat saivat runsaasti ikävää palautetta katsojiltaan jotka eivät ehtineet tapaamaan suosikkiaan areenalla. Vaikka osa tubettajista vietti koko aikansa ilman taukoa katsojien kanssa tapahtuman käytävillä, pettyneiden ja tilaisuuden menettäneiden määrä oli tuskastuttavan suuri. Tubettajistakin on turhauttavaa työskennellä kokonainen päivä Tubeconissa nähdäkseen katsojia ja silti tuottaa suurelle osalle pettymys. Tilanteen oli suurimmaksi osaksi aiheuttanut tarpeeton meet & greet -tilaisuuksien myyminen ja tapaamisien hehkuttaminen syynä osallistua tapahtumaan. Tubettajat halusivat itse tähän ongelmaan muutoksen. Tapaamisten liiallinen mainostaminen aiheuttaa tubettajille ongelmia sekä pettymyksiä katsojille. Tapahtumaan haluttiin hyvin organisoituja mahdollisuuksia kohtaamisiin ja enemmän sellaista ohjelmaa, joka jo itsessään kiinnostaisi osallistujaa.

Toiveet esitettiin yhdelle Tubeconin perustajista. Tubeconin ylimmälle johdolle. Aikaa kului muutama viikko. Lopulta kysymys Tubeconin suunnalta paljasti kaiken tarpeellisen: ”Mitä jos järjestetään MEGA MEET & GREET päälavalla?”. Tubettajat eivät olleet uskoa ehdotusta todeksi.

Mitään ehdotetuksista ei oltu kuunneltu eikä Tubecon ymmärtänyt mitään tubettajien näkökulmasta tapahtumaan. Vaihtoehtoisesti mitään annetusta palautteesta ei oltu edes käsitelty Tubeconin sisällä.  Ehdotuksien keskeinen tarkoitus oli nimenomaan vähentää meet & greet -tilaisuuksia. Vuonna 2016 Meet & Greetit toteutettiin edellisvuosien tyyliin, Mega Meet & Greet mukaan lukien, ja vuoden 2017 tapahtumaa mainostettiin sillä, että tapahtumassa tulisi olemaan yli 100 meet & greet -tapaamista.  Myöhemmin myös Tubecon Ry:n uudelleennostama ajatus tapahtuman yksipäiväisyydestä hylättiin toistamiseen. Perusteeksi tarjottiin kysymys. “miten selitämme kaupallisille kumppaneille tapahtuman muuttumisen yhdeksi päiväksi, kun jo aiemmin olimme kaksipäiväinen tapahtuma?”. Tämä kertoo paljon perustajien prioriteeteistä.

Mikäli uskot, että Tubeconin taustalla on minkäänlaista yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, se on korkeintaan vain varjo kaikesta siitä, minkä vuoksi tubettajat lähtivät tapahtumaa rakentamaan. Kuka tahansa tubettaja voi yrittää vaikuttaa tapahtuman käytännön asioihin, mutta Tubeconin etuja ei voi kyseenalaistaa.

Tuntuu kohtuuttomalta

Yksi suurin tekijä kaikelle tapahtuneelle on ollut tubettajien kokemattomuus ja sinisilmäisyys kokeneempien ammattilaisten toiminnalle. Tubeconia lähdettiin suunnittelemaan täysin ennakkoluulottomasti yhteisön hyväksi ilman kokemusta tai ammattitaitoa. Yhteisön jäsenet kokoontuivat mukaan rakentamaan yhteistä kokoontumispaikkaa pyyteettömästi itselleen. Kokonaisuudesta tuli kuitenkin nopeasti niin iso, että kukaan tubettajista ei uskaltanut ottaa vastuuta tapahtumasta sen alkumetreillä vaan vastuu jäi niihin käsiin, joihin se jätettiin. Ensin mukana oleville tuotantoyhtiöille ja sitten Tubecon Oy:n perustajille. Vaikka alunperin tarkoitus oli lähteä kehittämään tapahtumaa tuottavaa yhdistystä, ei tubettajia ei pyydetty alunperin osaksi edes tapahtuman järjestäjäksi laadittua yritystä.

Se, että joku on ottanut tapahtumassa taloudellisen riskin ei ole mikään peruste tälle jatkuvalle itsekkäälle toiminnalle. Se, että joku on tapahtuman ensimmäisinä vuosina ottanut kyseiset riskit, ei perustele sitä, että myös muut tahot joihin alunperin mukana olleilla tubettajilla ei ole ollut mitään kontaktia, ovat ottaneet koko konseptin kokonaan omaan hallintaansa ja järjestelmällisesti tehneet sillä mitä itse haluavat. Muistakaa, että tubettajat toivat valmiin ajatuksen tapahtumasta Not Guiltyn ovesta sisään valmiina tekemään yhteistyötä.

Mielestäni on väärin, että alunperin intohimoisesti tapahtuman eduksi työtä tekevä tubettajien yhteisö on menettänyt Tubeconin hallinnan. Mielestäni on väärin, miten Tubecon ei ymmärrä tai arvosta yhteisöä eikä sen jäseniä. Se ei kuuntele eikä välitä enää kenenkään mielipiteistä ellei ne hyödytä sitä itseään. Se valikoi tubettajien ideoista vain sitä itseään eniten hyödyttävät ajatukset ja käyttää niitä omassa toiminnassaan miten parhaakseen näkee. Koska kyseessä on yritys sen periaatteet ja konsepti perustuvat sen oman taloudellisen kasvun edistämiseen eikä suomalaisen YouTube yhteisön voimaannuttamiseen. Tapahtuma värvää tubettajia tekemään ilmaista hyväntekeväisyyttä liikkeen hyväksi, joka ei välitä tubettajista pätkääkään. Jos se välittäisi, se olisi kuunnellut niitä lukemattomia tahoja, jotka ovat yrittäneet tehdä tapahtumasta kaikille yhteisön jäsenille paremman paikan vuosien ajan.

Ainoastaan yhden henkilön halu toimia tubettajien eduksi mahdollisti sen, että Tubecon Ry omistaa edes pienen osan Tubeconista. Suomalaisen osan. Kokonaisessa kuvassa tubettajilta kuitenkin poistettiin mahdollisuus osallistua johonkin suurempaan kaikesta panostuksestaan huolimatta. Vaikka osa Suomen Tubetapahtumat Oy:n tuloksesta kuuluu Tubecon Ry:lle, kaikki tapahtunut tuntuu kohtuuttomalta, kun tietää koko projektin lähtökohdat.

tw3

Märkä rätti

Tubeconin kansainvälistyminen todella on viimeinen märkä rätti vasten tubettajien kasvoja. Vuonna 2016 tubettajien Tubecon Oy keräsi tubettajien laatimalla idealla 500 000€ siemenvaiherahoituksen kansainvälisen toiminnan suunnitteluun. Juuri nyt yhtiö kerää julkista rahoitusta kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Vuoden 2017 tapahtumassa oli kansainvälisiä delegaatioita useista maista tutustumassa Suomalaiseen konseptiin.

Kuvankaappaus hs.fi sivuston artikkelista “Tubettajien festari Tubecon suuntaa maailmalle – Perustajat kertovat, miten he aikovat luoda tapahtumasta kansainvälisen bisneksen”
Kuvankaappaus hs.fi sivuston artikkelista “Tubettajien festari Tubecon suuntaa maailmalle – Perustajat kertovat, miten he aikovat luoda tapahtumasta kansainvälisen bisneksen”

Kuvankaappaus Tubecon Oy:n Invesdor.com profiilista, 2017
Kuvankaappaus Tubecon Oy:n Invesdor.com profiilista, 2017

Jos kaikki menee hyvin, lupaavat yrityksen omistajat tubettajille ruhtinaallista noin viiden prosentin osuutta kansainvälisestä Tubeconista yhtiön myynnin yhteydessä. Jos siis yhtiö myydään vielä etäämmäksi kaikista niistä ajatuksista, joista se on saanut alkunsa, tubettajat saavat omistajilta armopaloja. Pitäisikö tubettajien nyt kiittää, kumartaa ja paiskia armottomasti lisää töitä Tubeconin eteen, että omistajat saavat rahansa?

Mieti asiaa näin. Jos Tubecon Oy myy liiketoimintansa esimerkiksi 10 miljoonan euron summalla ja tubettajille jaettaisiin aiemmin mainostettu 5% osuus jäisi yhteisön kokonaiseksi hyödyksi teoreettiset 500 000 euroa kertakorvauksena. Tarjous saattaa kuulostaa suurelta summalta, mutta pelkästään suomalaisen tapahtuman tuotto voi olla vuosittain 50 000 – 100 000 euron luokkaa. Nämäkin teoriat perustuvat ainoastaan omistajan lausahdukseen Helsingin Sanomien artikkelissa. Käytännössä viiden prosentin osuus tuotoista voidaan selittää ainoastaan sillä, että Suomen Tubetapahtumat Oy on yksi kansainvälisen yrityksen omistajista. Se on oikeutettu saamaan 7,5% Tubecon Oy:n tuotoista ja tästä tuotosta vain 40% kuuluu Tubecon Ry:lle ja 60% kansainvälisen yrityksen omistajille.

Ylemmässä kuvatussa teoreettisessa tilanteessa Tubecon Ry:n osuus tuotoista olisi noin 200 000 euroa yrityksen myynnin yhteydessä. Haluavatko tubettajat siis “helppoa rahaa” vai rakentaa itselleen kestävämpää tulevaisuutta?

Kun Tubeconin “perustajat” ilmestyivät uutisiin juuri Tubeconia edeltävällä viikolla ilmoittamaan aikeistaan vallata maailma, alkoi turhautumiseni kasvaa sietämättömäksi.
Tuntui enemmän ja enemmän siltä, että tubettajien sinisilmäisyyttä ja kokemattomuutta oli käytetty hyväksi kaikkien näiden vuosien ajan. Yrityksen omistajat eivät perustaneet Tubeconia vaan kopioivat sen konseptin nimeä myöten omaan käyttöönsä. Tubettajat tekivät Tubeconista sen mitä se on.

Nämä ihmiset ovat kenties perustaneet Tubeconia nykyisesti hallinnoivat yritykset, mutta he eivät pistäneet aluille tuhansiin ihmisiin vaikuttanutta liikeettä. Tubettajat tekivät sen itse.

En todella tiedä, mihin lupaus Tubecon Oy:n myynnin tuotoista perustuu, mutta tubettajilla ei ole MITÄÄN suoraa yhteyttä vastaanottaa osuuksia kansainvälisen yrityksen myynnistä. Yrityksen suurimmat omistajat ovat Tubeconin “perustajat” sekä siemenrahoituksen mahdollistanut sijoitusyhtiö toisen pienemmän sijoittajan lisäksi. Suomen Tubetapahtumat Oy omistaa kansainvälisestä toiminnasta 7,5% eikä Tubecon Ry:n osuus suomalaisesta yrityksestä yletä mitenkään mainittuun NOIN 5% lupaukseen.

Mielestäni näiltä tahoilta on turha odottaa minkäänlaista hyväntekeväisyyttä tubettajien suuntaan. Sijoittajat harvemmin ovat mukana voittoja lahjoittaakseen.

Lainaus yrityksen osakkeiden antiin laaditusta asiakirjasta, Virre-palvelu, Diaarinumero 2017/698456. Asianomaisten nimet peitetty.
Lainaus yrityksen osakkeiden antiin laaditusta asiakirjasta, virre.prh.fi, Diaarinumero 2017/698456. Asianomaisten nimet peitetty.

 

 

 

 

 

 

Kuvakaappaus Invesdor.com sivustolta, kysymys Tubeconin Invesdor profiilissa. Asianomaisten tiedot peitetty. 2017
Kuvakaappaus Invesdor.com sivustolta, kysymys Tubeconin Invesdor profiilissa. Asianomaisten tiedot peitetty. 2017

Kuvankaappaus asiakastieto.fi sivustolta, Tubecon Oy:n tulos vuodelta 2016
Kuvankaappaus asiakastieto.fi sivustolta, Tubecon Oy:n tulos vuodelta 2016

”Ettekö te halua, että teidän tapahtumanne kasvaa?”

Tubecon Oy on tehnyt tapahtumasta kaupallisen vitsauksen Euroopan Youtube yhteisöille ja pelkään, että korkealle kurottaessa ja mahdollisesti epäonnistuessaan syy koitetaan valuttaa lopulta tubettajien niskoille ja perustella yrityksen puuttumisella. Onko tämä Suomen vientituote maailmalle ja esimerkki muun maailman tubettajille siitä, miten tubettajien työtä kuuluu arvostaa? Myös tubettajien kasvot ovat pelissä. Uskon, että tapahtuma voisi perustua toisenlaisiin aatteisiin jos se niin haluaisi.

Moni Tubeconiin vuonna 2017 osallistuvista tubettajista ei tiedä tapahtuman taustoista ja osallistuu tapahtumaan vilpittömästi viihdyttääkseen ja tavatakseen yleisöään. Katsojille halutaan järjestää mahdollisuuksia kohtaamisiin, mutta Tubecon tekee siitäkin tarpeettoman vaikeita ihan käytännön tasolla.

Ymmärtäkää, että en väitä tai pyydä, että esimerkiksi minulle olisi koskaan pitänyt korvata mitään työstäni tapahtumissa, en ole koskaan sitä pyytänyt. En väitä, että jokaiselle tubettajalle, joka tapahtumaan osallistuu talkoolaisena tai vieraana täytyy maksaa korvausta tai rahaa läsnäolostaan. Syitä saapua tapahtumaan pitäisi lähtökohtaisesti olla enemmän. En todellakaan tarkoita, että Tubeconille työskennelleet ihmiset olisivat pahoja tai syypäitä, kritiikkini kohdistuu enemmän yritysten perustajiin sekä yhtiöiden toimintaan. En halua sanoa, että kaikki mitä Tubecon on tehnyt tai saavuttanut olisi pahasta. Haluan kuitenkin, että tapahtuma perustuu ajatuksille, jotka rakentavat tulevaisuutta tubettajille, heidän seuraajilleen ja Youtube -yhteisölle kokonaisuutena. Toiminnan tulee edistää tubettajien asioita ja etuja ensin, kaupallisia tarkoituksia sitten. Se oli ajatus, jonka perustalle tubettajat halusivat tapahtumaa rakentaa.

Miksi yritykset perustettiin ilman tubettajia tai ilman yhteistä suunnitelmaa tubettajien kanssa? Tubeconin toiminta rakennettiin yhteisessä neuvottelupöydässä tubettajien ja nykyisten perustajien välillä, mutta jo ensimmäisen tapahtuman jälkeen tubettajat jätettiin kelkasta.

Pisteet yhdistyvät

Ajatus Tubeconista syntyi tubettajien käsissä, esitettiin tuotantoyhtiöille yhteistyökumppanien tarpeessa, perustettiin sitä järjestäväksi yhtiöksi tubettajilta piilossa, jaettiin kahdeksi yhtiöksi ja kansainvälistetään hyödyntämällä aiempien vuosien yhteisiä saavutuksia.

Tästä historiasta ei voitu keskustella, sillä siitä ei ole tiedetty. Kaikki mukana olleet tahot ovat joko tietoisesti hiljaa tai liian turhautuneita yrittääkseen vaikuttaa Tubeconin suuntaan. Vaikka Tubeconille on tarjottu useita tilaisuuksia muuttua ja sille on esitetty kokonaan uudenlaisia konsepteja, se on päättänyt toistaiseksi pitää kiinni nykyisistä arvoistaan ja rakentaa kasvunsa ja kasainvälistymisensä niiden varaan. Kukaan tuskin haluaa olla se ilonpilaaja, joka asettuu Tubeconia vastaan ja kertoo, miksi ei osallistu tapahtumaan tai mitä kaikkea on tapahtunut, mutta ehkä tämä kirjoitus saa katsojia sekä tubettajia ajattelemaan omia arvojaan. Kenties keskustelu näistä tosiasioista auttaa puhdistamaan ilmaa.

Tubecon ei tunnu osalta yhteisöä, koska se ajattelee ensin omaa etuaan.  Koska yhteisöllä on halu kokoontua ja nauttia valokeilasta on Tubeconista tullut itseisarvo, jonka olemassaoloa ei kyseenalaisteta, koska se on suurin ja ainoa tapahtuma laatuaan. Sen syntymä oli upea hetki koko yhteisölle, mutta se on ajan kuluessa ajautunut kauemmaksi niistä ajatuksista joista se sai alkunsa.

Vieraillessani vuoden 2017 vuoden tapahtumassa varmistuin siitä, että kaikki tubettajien luomat keskustelut, paneelit ja ohjelma on toimivaa sisältöä. Yleisö nauttii siitä. Minä myös. Se palautti mieleeni kaikki hyvät asiat vuoden 2014 ja 2015 tapahtumissa, jossa oltiin jo silloin onnistuttu. Samaan aikaan näin Hartwallin käytävillä myös kaikki ne asiat joista ei olla koskaan pidetty. Loputtomia jonoja, tungosta, sekä epätietoisuutta siitä mitä missäkin tapahtuu. Nykyisten yhtiöiden toiminta tapahtuman ympärillä on surkea ja turhauttava tekosyy järjestää tubettajille mahdollisuus olla valokeilassa ja viihdyttää yleisöään. Suomessa on useita hyviä yhteisöjen kesken järjestettyjä tapahtumia, joista voitaisiin ottaa mallia.

Tubettaja; Sinä et tarvitse Tubeconia, mutta Tubecon tarvitsee sinua. Olet arvokas. Nautit huomiosta ja tilaisuuksista olla esillä, mutta sen ei pitäisi olla ainoa korvauksesi tai arvosi. Nimelläsi voidaan kaupallistaa mitä tahansa, mutta se ei tarkoita, että kaikkeen kaupalliseen toimintaan kannattaa osallistua. Mieti minkälaista tulevaisuutta ja minkälaisen tapahtuman haluaisit itsellesi sekä muille tubettajille. Uskon, että Suomessa voisi olla Youtube -yhteisön tapahtuma, jossa yhteisö määrää mitä tehdään, missä tehdään ja milloin tehdään.

Minun tehtäväni ei ole ratkaista näitä ongelmia. En voi tehdä sitä. En ole tubettaja enkä osallisena tapahtuman toimintaan. Koen kuitenkin tärkeäksi puhua näistä asioista kun tubettajien toimiala on vielä kehittymässä.

Keskusteltuani kaikkien osapuolien kanssa näistä asioista oli yhteisen näkemyksen löytäminen vaikeaa. Kun kaikkia osapuolia yritettiin vielä saada yhteiseen neuvotteluun ei tubettajista löytynyt halukkuutta keskustella asioista. Olisin kuitenkin toivonut, että mukana olevat aikuiset olisivat pitäneet tubettajien oikeudesta kaikkeen Tubeconin toimintaan parempaa huolta alunperinkin.

Kaikella rakkaudella,
Tuomas

#Tubemyrsky

Kiitokset

Tubettajat
Kuvitus: artsynee @ Twitter

Tuulia Youtuben maailmasta